Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy – zaproszenie do składania wniosków

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy zaprasza osoby zawodowo związane z edukacją językową do wzięcia udziału w międzynarodowym programie „Inspirujące innowacje w edukacji językowej: zmieniające się konteksty i kompetencje” zaplanowanym na lata 2020–2023.

Termin składania wniosków do 22 kwietnia 2019 roku.

Osoby, które zgłoszą się do programu będą miały możliwość skorzystania z unikalnej platformy, za pośrednictwem której można przekazywać i publikować innowacyjne pomysły, wnosząc tym samym rzeczywisty wkład w kształtowanie edukacji językowej w Europie.

Więcej szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia w załącznikach.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019