Szkolenie dla szkół z branży HGT w Polanicy-Zdroju

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji wspólnie z przedsiębiorstwem Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU zorganizował szkolenie „Organizacja kształcenia branżowego i ustawicznego” dla szkół z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT). Spotkanie odbyło się w dniach 7–9 grudnia 2018 r. w Uzdrowisku Polanica-Zdrój.

Bogdan Kruszakin z ORE przedstawił nową organizację kształcenia branżowego i ustawicznego dostosowaną do potrzeb osób uczących się i zapotrzebowania rynku pracy zgodne z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z organizacją kształcenia branżowego i ustawicznego, mobilnością w kształceniu zawodowym, transferem osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz dokumentacją programową w kształceniu branżowym.

Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat organizacji kształcenia we współpracy z pracodawcami. Barbara Drożyńska, przedstawiciel Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – PGU, przedstawiła propozycję w zakresie współpracy ze szkołami oraz organizacji praktyk i staży zawodowych dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2018