Nowa publikacja w Banku Dobrych Praktyk

Zapraszamy do lektury nowej publikacji dotyczącej opisu innowacyjnego projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku Białej. Wiesława Orzechowska, Agata Knapik i Anna Pasierbek, autorki publikacji  „Adolescent – na granicy systemów”,  nie tylko ciekawie opisują objęcie wsparciem w ramach projektu dorastającego wychowanka (adolescenta), lecz także wskazują na konieczność wsparcia całego systemu rodzinnego jako środowiska podtrzymującego. W publikacji opisane są konkretne działania wspierające m.in. rodziny wychowanków.