#Alert RCB – scenariusze zajęć

Zaprezentowane scenariusze stanowić mają pomoc dla nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw i reakcji pożądanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Na lekcjach poświęconych tej tematyce dzieci i młodzież dowiedzą się, w jaki sposób działa system ostrzegania wdrażany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i jak należy się zachować w przypadku otrzymania Alertu RCB w formie wiadomości SMS. Każdy ze scenariuszy przeznaczony jest do realizowania zajęć na innym etapie edukacyjnym.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018