Szkolenie w zakresie pracy nad zachowaniami autodestruktywnymi dzieci i młodzieży

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na organizowane przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii szkolenie stacjonarne wspierające kadrę młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w pracy nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży.

Do wyboru dostępne są dwa terminy szkolenia: 22–23 listopada oraz 26–27 listopada 2018 r.

Więcej szczegółów i zapisy na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa