Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli oraz specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–23.12.2018 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów reagowania.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Rekrutacja trwa do 19.12.2018 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na naszych stronach ORE, jak również z materiałami wypracowanymi w ramach kampanii społecznych:

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018