Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach

Polecamy Państwa uwadze Rekomendację Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącą nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach. Rekomendacja zawiera wskazówki dla nauczycieli realizujących dany program nauczania fizyki (podstawę programową) z uwzględnieniem m. in. możliwości pojęciowych ucznia. Opracowanie powstało w trosce o poziom nauczania i podniesienie atrakcyjności lekcji fizyki w szkołach. Materiał opracował zespół doświadczonych nauczycieli fizyki. Na jego podstawie przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli podczas tegorocznego Kongresu Nauczycieli Fizyki.

Pełny tekst Rekomendacji zawiera załącznik.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018