Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe z aktywizacją społeczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS”. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 17–19.10.2018. Zgłoszenia przyjmowane są do 9.10.2018.

Więcej informacji, biogramy osób prowadzących szkolenie i zapisy

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w zakresie kształtowania motywacji do nauki dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie i kreowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych wśród młodzieży z trudnościami edukacyjnymi.

W toku szkolenia wykorzystane zostaną materiały wypracowane w ramach projektów:

  1. Efektywne doradztwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
  2. Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa