„Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach konkursowych dotyczących tworzenia sieci szkół ćwiczeń do udziału w spotkaniach informacyjnych „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”, które odbędą się w trzech miastach w Polsce:

 

 

♦ Szczecin, 23 października 2018 r. (Hotel Novotel Centrum Szczecin, ul. 3 Maja 31)
Łódź, 26 października 2018 r. (spotkanie odwołane)
♦ Lublin, 29 października 2018 r. (Hotel Victoria  ul. Narutowicza 58/60)

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi sposobami wdrażania „Modelu szkoły ćwiczeń” w ramach systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia nauczycieli.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych zainteresowanych tematyką tworzenia i funkcjonowania szkół ćwiczeń.

Rekrutacja na spotkania za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa