Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przeprowadzone w Warszawie w dniach 29–30 września 2018 r., szkolenie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”.
Celem szkolenia jest przygotowanie 96 osób – nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń i udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języków obcych
szkół podstawowych w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach ósmych w obrębie poszczególnych województw.
W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia o charakterze wykładowym i zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające szkolić nauczycieli z zakresu efektywnej pracy z uczniami klas ósmych w toku przygotowania do egzaminu kończącego klasę ósmą.
Szkolenie adresowane jest do:
  • nauczycieli konsultantów z publicznych placówek doskonalenia,
  • doradców metodycznych z publicznych placówek doskonalenia.
Szkolenie jest bezpłatne.
W związku z wyczerpaniem wolnych miejsc rekrutacja została zakończona.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018