Edukacja polonistyczna

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następującą formę doskonalenia zawodowego dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów ds. języka polskiego:

Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej (szkolenie blended learning)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników w realizacji od 1 września 2019 r. nowej podstawy programowej języka polskiego.

Termin i miejsce szkolenia: marzec/kwiecień 2019 r. (część e-learningowa), 12–14 czerwca 2019 r., 26–28 czerwca 2019 r. (część stacjonarna), Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Kontakt:
Agnieszka Romerowicz
tel. 22 570 83 24
e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa