Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji programu nauczania wraz ze scenariuszami lekcji/zajęć

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programu nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji ogłoszonym w dniu 6 sierpnia 2018 roku. Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją konkursową wraz z załącznikami znajdującymi się poniżej (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) oraz „Wytycznymi wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć” uwzględniającymi podział kompetencji kluczowych zgodnie z „Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie” opublikowanymi w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C189  z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne wynagrodzenia finansowe!

Szczegóły konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Wytyczne wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć

 

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa