„Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”− szkolenie

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”, które odbędzie się w dniach 12−14 września 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie realizacji edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym.

Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. w zakresie planowania pracy przedszkola, organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami współpracy z innymi instytucjami i wykorzystania subwencji oświatowej. Ponadto zostaną przygotowani do wspierania nauczycieli w zakresie obserwacji, rozpoznawania trudności i potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również pracy z dziećmi z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Odbiorcy formy doskonalenia poznają zasady służące pomyślnej adaptacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej przedszkoli ogólnodostępnych, pełniących funkcję dyrektora. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Szkolenie jest organizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Program szkolenia (PDF136 KB)

 

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018