Szkolenie „Skuteczne działania profilaktyczne”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne „Skuteczne działania profilaktyczne”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 24–26. 09. 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych do wspierania szkół w zakresie skutecznych działań profilaktycznych.

Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w szkoleniu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.

UWAGA!!! W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu będą kwalifikowani specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli.

Rekrutacja trwa do 13.09.2018 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dojazd na miejsce szkolenia we własnym zakresie.

Ramowy program szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na naszej stronie:

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa