Zaktualizowane „Wytyczne do tworzenia programów nauczania”

W wyniku konsultacji z uczestnikami „Inspiratoriów”, które odbyły się w dniach 5–7 czerwca i 17–19 czerwca 2018 r., przedstawiamy zmodyfikowane „Wytyczne do tworzenia programów nauczania”. Dokument ten został uzupełniony m.in. o wyjaśnienia dotyczące wymaganej liczby scenariuszy towarzyszących programom nauczania w wychowaniu przedszkolnym i na wszystkich etapach edukacyjnych. Załączono również informacje o metodach i formach pracy.

Zapraszamy do lektury.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa