Rekrutacja do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Fundusz nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 10 lipca 2018 r.

Szczegóły informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa