Nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia

Komisja Europejska logo
Komisja Europejska logo

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wsparcie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020.

W ramach Panelu Ekspertów podjęta zostanie dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stoi Europa i ich wpływu na systemy kształcenia i szkolenia.

Eksperci zainteresowani udziałem w pracach panelu mogą się zgłaszać w terminie do
27 lipca 2018 r.
za pośrednictwem rejestru grup ekspertów Komisji Europejskiej.

Więcej informacji w załączniku (pdf. 471 KB)

Panel Ekspertów będzie składać się z maksymalnie 20 członków specjalizujących się w badaniu trendów społecznych i technologicznych oraz ich wpływu na system edukacji i szkoleń.

Kandydaci na ekspertów mogą się zgłaszać osobiście, powinni działać niezależnie w interesie publicznym. Kandydaci na ekspertów mają być przygotowani na systematyczne uczestnictwo w posiedzeniach, aby aktywnie brać udział w dyskusjach w grupie, w pracach przygotowawczych przed spotkaniami oraz opiniowaniu omawianych dokumentów.

Źródło: men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2018