Pozytywnie zaczytani – inspiracje, wyzwania, realizacje

Publikacja „Pozytywnie zaczytani – inspiracje, wyzwania, realizacje” zawiera cztery teksty skierowane do tych wszystkich, którzy biorą czynny udział w kreowaniu kultury czytelniczej w szkole.

Cykl otwiera esej prof. Grzegorza Pyszczka, który prezentuje gorąco dyskutowaną kwestię kanonu lektur i ciągłego poszukiwania najlepszych kryteriów służących dokonywaniu właściwych wyborów w procesie jego kreowania. W kolejnym artykule dr Olga Dawidowicz-Chymkowska ukazuje panoramę współczesnej literatury młodzieżowej spod znaku „magii i miecza”, upatrując w tego typu tekstach trafnego narzędzia pedagogicznego i właściwego punktu wyjścia do prowadzenia udanych rozmów z nastoletnimi poszukiwaczami dobrych lektur – rozmów kreujących przyszłego dojrzałego czytelnika.

Praktyczne aspekty wdrażania młodzieży do aktywnego czytelnictwa ukazują scenariusze zajęć opracowane przez Małgorzatę Taraszkiewicz, która dostrzega podstawę uniwersalnego wykształcenia przede wszystkim w kulturowej umiejętności odczytania „świata słowami opisanego” we wszelkiego rodzaju literaturze. Zamykający publikację artykuł Anny Grunwald wyraża opinię, że „czytanie jest cool”, i ukazuje, w jaki sposób animacja kulturalna – również w obszarze muzealnictwa – może wspierać praktyki prowadzące do pozytywnego zaczytania młodego pokolenia.

Pozytywnie zaczytani – inspiracje, wyzwania, realizacje ( pozytywnie-zaczytani (pdf. 3 MB)

Zapraszamy do lektury!

 

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa