Nowe publikacje w Banku Dobrych Praktyk

Zapraszamy do lektury publikacji autorstwa pani Olgi Kłodnickiej: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla dziecka z diagnoza autyzmu w edukacji przedszkolnej oraz Autorski program terapii wiązanych z dziećmi w późnym wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu. Autorka dzieli się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami z realizacji programów. Mamy nadzieję, że wskazania te mogą być dla państwa inspirujące w pracy terapeutycznej.

Publikacje:

 

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa