Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawicieli partnerów społecznych – etap 2

W dniach 18–20 maja 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawiciele partnerów społecznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Spotkanie prowadzili Monika Wojciechowska, Bogdan Kruszakin oraz Magdalena Mrozkowiak. Monika Wojciechowska zaprezentowała najnowsze ustalenia dotyczące pracy przedstawicieli partnerów społecznych, których efektem będzie opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania, a Bogdan Kruszakin omówił zakres prac autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej.

Za sprawy organizacyjne odpowiadały Magdalena Jakubowska i Anna Kamont.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego