Przywódcy do piór!

Rozpoczęliśmy kolejną fazę projektu. Przed nami publikacja dobrych praktyk w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. Dlatego poszukujemy ich autorów.

Upowszechnienie sprawdzonych rozwiązań, wypracowanych podczas uczestnictwa w projekcie Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty,
ma na celu zainspirowanie innych do podjęcia odpowiednich działań w swoich placówkach. W ten sposób promujemy również szkoły i przedszkola, które sprostały zadaniu postawionemu przed nimi
w projekcie przenosząc wiedzę na temat kompetencji kluczowych na własny grunt. Współpracując przez te miesiące z kadrą kierowniczą wielu placówek przekonaliśmy się o tym, że nasi Przywódcy nie boją się wyzwań. Teraz stwarzamy im warunki do podzielenia się sprawdzonymi pomysłami.

Zachęcamy zatem do zgłaszania się!

Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: http://bip.ore.edu.pl/index.php?id=179&p=221

Dodatkowych wyjaśnień chętnie udzieli Zespół Projektu Przywództwo.

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji