Kolejna edycja Akademii Letniej ŻIH

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) zaprasza do udziału w kolejnej edycji Akademii Letniej w dniach 5–7 lipca 2018 r. Jest to seminarium przeznaczone dla nauczycieli, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości oraz tolerancji. W programie Akademii Letniej 2018 znajdują się wykłady, oprowadzania kuratorskie po wystawach Instytutu, warsztaty i spacery edukacyjne oraz wizyta studyjna w byłym obozie zagłady w Treblince.

Akademię Letnią rozpoczną wykłady i oprowadzania związane z zagadnieniami merytorycznymi. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy zapoznają się z działalnością ważnych instytucji zajmujących się edukacją. Spotkania z przedstawicielami Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i Ośrodka Rozwoju Edukacji będą okazją do wymiany doświadczeń oraz podzielenia się refleksjami o wyzwaniach, przed którymi stoją nauczyciele. Drugim punktem programu będzie oprowadzanie po dwóch ekspozycjach w Żydowskim Instytucie Historycznym oraz spacer edukacyjny. Wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” opowiada o działalności konspiracyjnej grupy Oneg Szabat w getcie warszawskim oraz stworzonym przez nią unikatowym Podziemnym Archiwum Getta Warszawy, z kolei wystawa czasowa „Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę” została zorganizowana w 75. rocznicę jego samobójczej śmierci – protestu wobec braku reakcji świata na likwidację warszawskiego getta.

Drugiego dnia uczestnicy Akademii wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, w czasie których dowiedzą się, jak pracować z uczniami, wykorzystując dokumenty osobiste (dzienniki i pamiętniki z czasów wojny, pisane przez świadków i jednocześnie ofiary Zagłady), a także jak samodzielnie tworzyć lekcje i prezentacje na bazie materiałów z wystawy stałej i dzieł sztuki ze zbiorów ŻIH i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Trzeciego dnia odbędzie się wyjazd do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdzie uczestnicy szkolenia zostaną oprowadzeni ścieżką edukacyjną po terenie byłego niemieckiego ośrodka zagłady.

Poprzez seminarium chcemy stworzyć platformę, dzięki której nauczyciele z całej Polski, dzięki merytorycznemu wsparciu ekspertów, będą mogli omówić i skonsultować swoją dotychczasową praktykę oraz wypracować jak najlepsze sposoby pracy ze swoimi uczniami. Akademia i towarzyszące jej interaktywne zajęcia stanowią znakomitą okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i omówienia wyzwań, z którymi nauczyciele mierzą się w swojej pracy związanej z nauczaniem o Zagładzie.

***

Akademia Letnia odbędzie się w dniach 5–7 lipca 2018 r.

Uwaga: Organizator zapewnia uczestnikom seminarium lunch w dniach 5–7 lipca oraz pokrywa koszty związane z wyjazdem do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w dniu 7 lipca br.

Aby wziąć udział w Akademii, należy wypełnić i przesłać w terminie do 8 czerwca 2018 r. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jhi.pl

***

Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo drogą mailową do 13 czerwca 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie oraz w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (022) 827 92 21 (wew. 102) lub pisząc na adres e-mail: edukacja@jhi.pl.

***

Program Akademii Letniej 2018

Seminarium dla nauczycieli, edukatorów i aktywistów lokalnych

5–7 sierpnia 2018 r.

 

5 lipca (czwartek) – dzień pierwszy

9:30 – 10:00 Rejestracja i powitanie uczestników Akademii (prof. Paweł Śpiewak i Anna Duńczyk-Szulc)

10:00 – 11:30 Wykład „ŻIH na mapie żydowskich instytucji w Polsce” prof. Paweł Śpiewak

11:30 – 13:00 Zwiedzanie wystaw: „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”

(dr Bartosz Borys) oraz „Szmul Zygielbojm, Milczeć nie mogę i żyć nie mogę” (Zuzanna Benesz-Goldfinger)

13:00 – 13.15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:15 Dyskusja/refleksja po zwiedzaniu wystawy połączona z prezentacją nt. edukacji ŻIH wokół wystawy stałej (Dział Edukacji ŻIH)

14:15 – 15:15 Przerwa na lunch

15:15 – 16:45 Spacer edukacyjny „Niezatarte ślady getta warszawskiego” (Olga Szymańska)

16:45 – 17:45 Prezentacja założeń i projektów edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji (Anna Różańska) – wykład otwarty

17.45– 19:15 prezentacja „Strategia edukacyjna Yad Vashem” (dr Anna Novikov) – wykład otwarty

 

6 lipca (piątek) – dzień drugi

9:00 – 10:30 Warsztat „Dziennik Abrahama Lewina – studium przypadku” (Marta Janczewska / Olga Szymańska)

10:30 – 11:45 Wykład „Jidyszkajt – świat utracony” (dr Agnieszka Żółkiewska)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Spacer edukacyjny „Wokół pamięci i postpamięci – Impresja o Dzielnicy Północnej” (Agnieszka Kajczyk)

13:30 – 14:30 Przerwa na lunch

14:30 – 16:00 Warsztat edukacyjny z dr Anną Novikov (Yad Vashem)

16:00 – 18:00 Zasoby Żydowskiego Instytutu Historycznego w działalności edukacyjnej
(I cześć: prezentacja 45 min). Delet – portal edukacyjno-badawczy, czyli jak tworzyć samemu lekcje, warsztaty i prezentacje na bazie materiałów z wystawy stałej i dzieł sztuki ze zbiorów ŻIH i SŻIH (Krzysztof Czajka i Marta Wojas; II część: warsztat 75 min)

* „Historia jednego zdjęcia, czyli czego możemy się dowiedzieć na podstawie jednej fotografii” lub „Zobacz historię – analiza materiałów fotograficznych w praktyce”

18:30 – 20:00 Opcjonalnie: pokaz filmu dokumentalnego „Niedokończony film” w reżyserii Yael Hersonski, poprzedzony merytorycznym wprowadzeniem

 

7 lipca (sobota) – dzień trzeci

Wizyta studyjna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

9:00 Wyjazd z Warszawy

11:00 Przyjazd do Muzeum

11:15 – 12:30 Oprowadzanie po ścieżce edukacyjnej byłego obozu śmierci w Treblince (dr Bartek Borys, Olga Szymańska)

12:30 – 13:00 Przerwa na lunch

13:00 – 13:20 Refleksje i podsumowanie Akademii (Dział Edukacji)

13:20 Wyjazd z Muzeum

ok. 16:00 Powrót do Warszawy

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego