Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 25–27 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie realizacji edukacji włączającej w klasach I–III szkoły podstawowej. Uczestnicy poznają m.in. działania służące pomyślnej adaptacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Ponadto zostaną przygotowani do wspierania nauczycieli w tym obszarze, a także planowania, organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego dla tej grupy uczniów.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018