Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji, recenzentów kryteriów weryfikacji i autorów ścieżek rozwoju zawodowego – etap 2

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniach 7–8 kwietnia 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), recenzenci kryteriów weryfikacji oraz autorów ścieżek rozwoju zawodowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Ekspert wiodący zadania 1 – Magdalena Mrozkowiak zaprezentowała najnowsze ustalenia dotyczące modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia PPKZ. Omówiła także zakres prac autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Z kolei ekspert zadania 2 – Monika Wojciechowska wygłosiła prezentację na temat zasad konstruowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz przykładów ich zapisu. Przybliżyła ponadto metodologię oraz zasady formułowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz zakres prac autorów ścieżek rozwoju zawodowego.

Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej. Za sprawy organizacyjne odpowiadały specjalistki projektu: Anna Jaworska, Agnieszka Misiak-Ziółkowska, Magdalena Jakubowska.

Magdalena Mrozkowiak
Monika Wojciechowska
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2018