Spotkanie autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji – etap 2

W dniach 14–15 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w kameralnym gronie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz recenzenci kryteriów weryfikacji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Magdalena Mrozkowiak, ekspert wiodący zadania 1, zaprezentowała najnowsze ustalenia dotyczące modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia PPKZ. Omówiła także zakres prac autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej. Za sprawy organizacyjne odpowiadała Anna Jaworska.

Praca przebiegała w przyjaznej atmosferze współpracy. Dziękujemy za miły klimat spotkania i owocną współpracę!

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa