Seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”

Fot. www.portalmorski.pl
Fot. www.portalmorski.pl

17 kwietnia w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni odbyło się seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”. Organizatorami wydarzenia były Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. Stało się ono okazją do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, przedsiębiorców z sektora szeroko pojętej gospodarki morskiej oraz szkół zawodowych kształcących na jej potrzeby. W seminarium wzięła udział Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

W gronie prelegentów znaleźli się:

 • Damian Brodacki – ekspert Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • Marcin Średziński – główny specjalista w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku;
 • Aleksandra Godecka z Działu Badań i Rozwoju Technologii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.;
 • Bogdan Kruszakin – Kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Marek Nowicki – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Katarzyna Mykowska z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • dyrektorzy szkół zawodowych.

W poszczególnych prezentacjach oraz w dyskusji podkreślono znaczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kształtowaniu morskiego szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciel ministerstwa przypomniał o zainteresowaniu współpracą z technikami i szkołami branżowymi, bo przyświeca temu cel nadrzędny – rozwój gospodarki morskiej.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat aktualnego stanu pomorskiego rynku pracy. W województwie pomorskim dynamicznie spada bezrobocie, a popyt na pracę wzrasta zdecydowanie szybciej niż w innych regionach kraju. W skali całego województwa zwiększa się liczba zawodów deficytowych lub też ten deficyt w danym zawodzie pogłębia się. Z analiz prowadzonych przez wiodące firmy w sektorze gospodarki morskiej wynika, że wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów szkół z wykształceniem technicznym (po szkole branżowej i po technikum). Dla każdej firmy problemem jest wypełnienie tzw. luki pokoleniowej, ważnym zadaniem jest odnowienie kadry, ponieważ corocznie pewna grupa osób odchodzi na emeryturę.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami zaprezentowali dyrektorzy szkół zawodowych, tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni, Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Współpraca szkół i biznesu dotyczy nie tylko realizacji praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, ale bardzo daleko wykracza poza te obszary. Mówiono tu o: wspólnych konferencjach, opiniowaniu podstaw programowych i programów nauczania, wykładach dla uczniów, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, preorientacji zawodowej, opiniowaniu nowych kierunków kształcenia, organizowaniu wycieczek zawodowych, stażach dla uczniów i nauczycieli, obejmowaniu patronatem klas w różnych zawodach i wielu innych działaniach.

Szkoły zawodowe wchodzą w nową reformę systemu kształcenia zawodowego. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzane są nowe zawody (decyzja MEN na wniosek ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów), modyfikowane są podstawy programowe kształcenia w zawodach.

Omówiono również nowe podstawy programowe kształcenia zawodowego, aktualny stan prawny w dziedzinie szkolnictwa zawodowego oraz nowe możliwości przedstawicieli pracodawców w zakresie wpływania na proces kształcenia w szkołach branżowych i technikach. Z zainteresowaniem zebranych spotkała się informacja o określeniu kosztochłonności kształcenia zawodowego – jest pomysł na zróżnicowanie subwencji dla różnych zawodów, a także dla zawodów unikatowych.

Obecnie szkoły kształcące w zawodach z województwa pomorskiego uczestniczą w realizacji projektu Przedsięwzięcia Strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie dofinansowania wyposażenia dydaktycznego i inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych, w ramach którego szkoły (uczniowie i nauczyciele) otrzymują także wsparcie w zakresie rozwoju tzw. kompetencji miękkich.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa, podczas której zapytano uczestników, co zrobić, żeby więcej uczniów przychodziło do branżowych szkół i techników.

Źródło informacji:

 1. Seminarium pt. „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej” [oficynamorska.pl]
 2. „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej” [strefa.gda.pl]
 3. Branża morska poszukuje pracowników. Pilnie potrzebni elektrycy i elektromechanicy [gospodarkamorska.pl]
 4. „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej” [portalmorski.pl]

Fot. www.portalmorski.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa