Nabór autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Poszukujemy autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych.

Wyłoniony autor będzie zobowiązany – w ramach powołanego dwuosobowego zespołu  –do opracowania  suplementu do kwalifikacji oraz suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Liczba opracowanych suplementów zależy od części, w ramach której jest opracowywane dzieło.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji: 12 kwietnia do godz.10.00.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa