Konkurs – opracowanie koncepcji programu nauczania

Informujemy, że po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogłosimy konkurs na opracowanie koncepcji programu nauczania. Regulamin i przebieg konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu „Tworzenie programów nauczania”.

Autorzy wybranych koncepcji przejdą do drugiego etapu konkursu, w którym ich zadaniem będzie opracowanie programów nauczania. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

Przed przystąpieniem do pierwszego etapu konkursu – obejmującego tworzenie koncepcji programów nauczania – prosimy o zapoznanie się z „Wytycznymi do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji”.

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa