Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją powstałą w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. Opracowanie „Wytycznych” było pierwszym z czterech etapów realizacji projektu ukierunkowanego na opracowanie modelowych programów nauczania oraz ilustrujących je scenariuszy zajęć/lekcji.

Autorzy „Wytycznych” dołożyli wszelkich starań, żeby były one inspirujące i pomocne w przygotowaniu koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji. Wskazówki zawarte w publikacji są odpowiedzią na potrzebę wdrożenia innowacyjnych zmian w polskim systemie edukacji, zmierzających do uatrakcyjnienia środowiska pracy nauczyciela i uczniów w klasie tak, aby sprzyjało kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Wytyczne do tworzenia programów nauczania (pdf. 1MB)

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa