Szkolenie „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS” – V edycja

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii proponuje kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS”. Zaliczenie tego szkolenia umożliwia udziału w szkoleniu stacjonarnym, które zostanie zorganizowane w kwietniu i czerwcu.

Celem szkoleń jest wsparcie merytoryczne pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w ośrodku, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów.

Szkolenie e-learningowe wprowadza w problematykę i obejmuje podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Ma charakter samokształceniowy – treści kursu będą udostępnione dla uczestników w terminie od 7 do 31 marca 2018 r. Jest to kolejna edycja szkolenia, w której uwzględniono zmiany przepisów związane z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego w placówkach.

Zapisy i więcej informacji w sylabusie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane mailowe zaproszenia do udziału w kursie wraz z kodem oraz instrukcją logowania na platformę e-learningową ORE.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2018