Spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów

Autorzy programu szkolenia w trakcie pracy
Autorzy programu szkolenia w trakcie pracy
Autorzy programu szkolenia w trakcie pracyAutorzy programu szkolenia w trakcie pracy

W dniach 27–28 lutego 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów.

Podczas spotkania zespół autorów poddawał szczegółowej analizie przygotowane materiały, uwzględniając wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wypracowany program zawiera między innymi zagadnienia związane ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz porusza zmiany w kształceniu zawodowym. Program szkolenia zostanie poddany recenzji zewnętrznej oraz korekcie językowej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa