Relacja z seminarium szkoleniowego w Instytucie Yad Vashem – edycja wiosenna

Grupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad Vashem
Grupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad Vashem
Grupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad VashemGrupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad Vashem

W dniach 12–20 marca 2018 r. odbyło się seminarium szkoleniowe dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w Instytucie Yad Vashem (edycja wiosenna regionalna). Uczestnikami seminarium byli nauczyciele języka polskiego, etyki, języka angielskiego oraz nauczyciele konsultanci zaangażowani w realizację nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze.

Dziewięciodniowy program seminarium w Yad Vashem poprzedzony był całodziennym spotkaniem szkoleniowym przygotowanym we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz wykładami na temat historii warszawskiego getta i gett na okupowanych ziemiach polskich. Po części szkoleniowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę czasową „Obcy w domu. Wokół Marca 68” prezentowaną w Polin.

Program seminarium w Yad Vashem obejmował 90 godzin wykładów, warsztatów i spotkań. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Yehudy Bauera o bezprecedensowej naturze Holokaustu, a także uczestniczyć w wykładach i entuzjastycznie przyjmowanych warsztatach Aleksa Dancyga pod nazwą „Uliczka” przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Przewidziano również zwiedzanie Muzeum Historycznego Yad Vashem, Doliny Pamięci (The Valley of Communities) oraz Muzeum Izraela.

Uczestnicy brali udział w zajęciach, podczas których omawiano tradycje, kulturę, życie żydowskie przed wybuchem II wojny, a także początki izolacji – powstanie pierwszych gett, codzienne życie w getcie. Przewidziano czas na dyskusje i refleksje dotyczące wyborów, prześladowania i odpowiedzialności podczas deportacji Żydów do Rygi oraz Operacji Reinhardt. W programie znalazły się także warsztaty z wykorzystaniem dokumentu filmowego i narracji biograficznej, jak również przejmujące spotkanie ze świadkami, Ocalałymi z Holokaustu – Jakubem Wekslerem i Aloną Frankel.

Wielkie zainteresowanie nauczycieli wzbudziły rytuały szabatowe i wizyta w synagodze, zwiedzanie Jerozolimy, Parku Narodowego Masada i pobyt nad Morzem Martwym.

Seminarium zakończyło się modułem przedstawiającym dzisiejsze społeczeństwo Izraela i miejsce, jakie zajmuje Holokaust w jego tożsamości.

Nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia lub projekty edukacyjne z zakresu nauczania o historii i kulturze żydowskiej, a nie uczestniczyli dotychczas w seminarium szkoleniowym w YadVashem, pragną udoskonalić swój warsztat pracy i poszukują inspiracji do dalszych działań, zapraszamy do aplikowania na kolejne seminarium przewidziane w terminie 15–23 października br. Rekrutacja rozpocznie się przed wakacjami, zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu szkolenia.ore.edu.pl. Jesienna edycja seminarium ma charakter ogólnopolski, tzn. jej adresatami są nauczyciele ze wszystkich województw.

Komisja rekrutująca do udziału w seminarium ocenia dorobek kandydata wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce oraz dalsze plany związane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Potrzebna jest też zgoda dyrektora (pracodawcy) na udział pracownika w szkoleniu. Dopuszczalne jest, aby w uzasadnionych przypadkach dwie osoby reprezentowały tę samą placówkę. Pożądana jest znajomość języka angielskiego, jednakże nie jest ona decydująca, ponieważ wykłady i warsztaty są tłumaczone na język polski.

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży lotniczej i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia. Organizatorzy seminarium pokrywają koszty zajęć prowadzonych przez ekspertów polskich i izraelskich, transportu na miejscu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników.

Nauczyciele zainteresowani prowadzeniem edukacji o historii i kulturze żydowskiej mogą także kontaktować się z koordynatorem regionalnym, od którego można uzyskać informację o aktualnych wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach. Kontakt do koordynatorów regionalnych dostępny jest na stronie www.polska-izrael.edu.pl.

Informacji o seminarium udziela:

Anna Różańska, tel. 22 345 37 87, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl

Zapraszamy!

Seminarium jest realizowane w ramach programu ORE „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, któremu patronują Ministerstwa Edukacji w Polsce i Izraelu, a partnerami są Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

 

Grupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad VashemGrupa edukatorów na tarasie Instytutu Yad Vashem

Relacje uczestników seminarium:

„Najważniejsze były rozmowy i dyskusje o wspólnej historii, kulturze, religii, polityce, ludzkich postawach prowadzone często po zajęciach lub między zajęciami z pracownikami Yad Vashem i z innymi nauczycielami. Wszystko to odbywało się w atmosferze życzliwości i otwarcia na poglądy dyskutantów. Ważnym doświadczeniem były spotkania ze świadkami historii, nieśpieszne zwiedzanie wystaw w Yad Vashem oraz możliwość poznania Izraela z perspektywy innej niż turystyczna. Zapamiętam na zawsze piątkową wizytę w synagodze, szabasową kolację, wieczorny spacer po targu.
Seminarium dało nam możliwość pracy pod kierunkiem pracowników naukowych Yad Vashem, poznania innych metod pracy, przećwiczenia różnych scenariuszy warsztatów oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z innymi nauczycielami. Pozwoliło znaleźć potwierdzenie, że to, co robimy dla krzewienia wiedzy o historii i kulturze narodu żydowskiego, będącego przez wieki częścią społeczeństwa dawnej Polski, oraz dla kształtowania postaw zrozumienia i tolerancji, poszanowania i empatii, jest dobre i służy wychowaniu młodego pokolenia Polaków na mądrych i prawych ludzi.
Zdobytą wiedzę, umiejętności i narzędzia wykorzystam w pracy z młodzieżą ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i liceum ogólnokształcącego, dostosowując materiały do poziomu adresata”.

Małgorzata Kutrzeba „Margo”, Zespół Szkół w Błażowej

 

„Cały wyjazd będę bardzo miło wspominać, gdyż był obfity w różnorodne wydarzenia, budził wiele emocji i wzruszeń. Najważniejsze było spotkanie z niesamowitymi ludźmi, świadkami historii, wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń oraz niesamowita atmosfera miejsca − Jerozolimy. Takie szkolenia są potrzebne nam, nauczycielom, byśmy mogli czerpać pozytywną energię, inspiracje do naszej codziennej pracy. Na takich spotkaniach uświadamiam sobie, że nie jestem sama w swoich działaniach. To seminarium wskazało drogę, jak rozmawiać i nauczać o tak trudnych i bolesnych tematach jak Shoah, oraz do czego prowadzą wszelkie formy wykluczenia we współczesnym świecie.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie z pewnością wykorzystam w codziennej pracy z uczniami oraz będę inspirować innych do postawy otwartości i empatii, gdyż wrażliwość to bogactwo, którego nie możemy stracić”.

Joanna Daszczuk, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

 

„Seminarium bogate merytorycznie, łączące wiedzę teoretyczną z przykładami zastosowań w praktyce edukacyjnej, realizowane przez znawców przedmiotu. Zajęcia z każdym z prowadzących były niezwykłym doświadczeniem, ale szczególne zapadły mi w pamięć spotkania z Jakubem Wekslerem i Aleksem Dancygiem. Znacznie poszerzyłam wiedzę, poznałam sposób korzystania z zasobów Yad Vashem. Niewielka liczebnie grupa seminaryjna ułatwiała pracę i bezpośredni kontakt z prowadzącymi i obiektami muzealnymi. Seminarium pozwala zrozumieć złożoność historii i spojrzeć na przeszłość z różnych perspektyw. Rozbija stereotypowe wyobrażenia na temat współczesnego Izraela i uczy dialogu. Dostarcza wiedzy i narzędzi do pracy z młodzieżą.
W dalszej pracy: udostępnię zainteresowanym nauczycielom materiały edukacyjne oraz napiszę i włączę do realizacji autorski program z zakresu edukacji filmowej i języka polskiego dla uczniów II LO w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, dotyczący wspólnej polsko- żydowskiej przeszłości, Zagłady i roli pamięci, którego celem będzie edukacja i przełamywanie stereotypów.
Zorganizuję spotkania z młodzieżą na temat Yad Vashem, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z regionem Południowego Podlasia. Będę również angażować się w polsko-izraelską wymianę młodzieży między naszą szkołą a szkołą w Kiriat Mozkin, wykorzystując wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas seminarium w Yad Vashem”.
Jolanta Bilska, II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
„Seminarium w Yad Vashem dało mi możliwość spotkania wspaniałych ludzi − doskonałych wykładowców, którzy z oddaniem realizują swoje zadanie upowszechniania wiedzy o Holocauście, oraz nauczycieli, którzy w swoich lokalnych społecznościach działają na rzecz zachowania pamięci
i historycznej tożsamości. Doświadczenia zdobyte podczas seminarium posłużą nam − uczestnikom − do rzetelnego i wielowymiarowego przekazywania wiedzy o czasach i ofiarach Zagłady. Będzie to również inspiracja do realizowania projektów szkolnych i lokalnych, popularyzującym pojęcia tolerancji i empatii oraz pamięci historycznej.
Udział w seminarium to także piękna przygoda – spotkanie z kulturą Izraela, niepowtarzalnością Jerozolimy, smakami i zapachami wielokulturowego miasta, słońcem i uśmiechniętymi, pełnymi pasji ludźmi”.

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, Szkoła Podstawowa nr 1, Szczebrzeszyn

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa