Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (Wydział Wychowania i Profilaktyki)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE w kwietniu i maju 2017 r. zorganizował cykl trzech szkoleń na temat zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa