Szkolenie „Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły”

Fot.Fotolia.com
Fot.Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły”, które odbędzie się w dniach 12–14 marca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie efektywnej współpracy szkoły z rodzicami. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną rozwiązania w zakresie budowania efektywnej współpracy szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmiemy także tematykę roli dyrektora w aspekcie tworzenia dobrego klimatu szkoły.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz specjalistów.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularz elektronicznego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa