Spotkanie recenzentów kryteriów weryfikacji

Urszula Blicharz – ekspert projektu
Urszula Blicharz – ekspert projektu

W dniach 17–18 lutego 2018 r. w Warszawie spotkali się recenzenci kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia dla 89 zawodów zmienianych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Instytutu Badań Edukacyjnych – Radosław Kaczan oraz Piotr Bordzoł, który  omówił zasady konstruowania kryteriów weryfikacji efektów kształcenia zawodowego. Ekspert projektu Urszula Blicharz zaprezentowała nową strukturę podstawy programowej oraz szczegółowy zakres prac recenzentów.  Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej, którą kontynuowali drugiego dnia spotkania. Termin oddania recenzji upływa 23 lutego.

W kolejnym etapie prac recenzja zostanie przekazana autorom kryteriów weryfikacji, którzy do 5 marca opracują ostateczną wersję kryteriów weryfikacji, uwzględniając uwagi recenzentów.

Recenzenci kryteriów weryfikacji
Urszula Blicharz – ekspert projektu

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2018