Przygotowanie komentarzy i omówień lekcji pokazowych – nabór uzupełniający

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze.

Do udziału w postępowaniu zapraszamy:
  • dyrektorów/wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli
  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • wizytatorów kuratoriów oświaty
  • nauczycieli akademickich szkół wyższych kształcących nauczycieli

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie BIP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lutego 2018 roku do godz. 23.59.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018