Umiejętności szkoleniowe i doradcze

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego
    Szkolenie poświęcone doskonaleniu kompetencji szkoleniowych nowo powołanych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, będzie obejmowało trzy spotkania – dwa razy po trzy dni i raz cztery dni, w łącznym wymiarze 70 godzin dydaktycznych.

Planowany termin i miejsce warsztatów: kwiecień–czerwiec 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Kontakt:
Małgorzata Dotka
tel. 22 570 83 26
e-mail: malgorzata.dotka@ore.edu.pl

  • Warsztat pracy doradcy metodycznego – szkolenie blended learning
    Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji związanych z realizacją zadań nauczyciela doradcy metodycznego. Szkolenie adresowane jest do nowo powołanych doradców metodycznych.

Planowany termin i miejsce szkolenia: marzec–maj 2019 r.,część stacjonarna odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018

Idź do góry