Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Praca warsztatowa
fot. ORE
Praca warsztatowafot. ORE

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

 • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych oraz Cezary Zawistowski – Radca Ministra;
 • dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń, wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Katarzyna Stępniak, Monika Dobrowolska i Wioletta Jaskólska;
 • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

Głównym celem cyklicznych spotkań jest dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń
w obszarze edukacji włączającej. Ponadto służą one organizowaniu wsparcia dla szkół
i placówek systemu oświaty w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE i budowaniu współpracy na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

W odpowiedzi na oczekiwania uczestników przygotowano wykłady interaktywne
w trzech blokach tematycznych:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmiany prawne. Założenia programu „ZA ŻYCIEM” oraz rola i zadania ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, prowadzenie: Helena Maryjanowska oraz Cezary Zawistowski;
 2. Współpraca szkoły z rodzicami na rzecz efektywnej edukacji, prowadzenie:
  dr Urszula Wyrzykowska-Dudek i Wiesława Chalecka;
 3. Opiniowanie i orzekanie – zmiany w przepisach prawa, prowadzenie: Katarzyna Sieradzan.

Podczas spotkania wizytatorzy podzielili się informacjami o zakresie i rodzaju działań zrealizowanych w swoich województwach od czerwca 2017 roku. Wśród podjętych inicjatyw znalazły się m.in.:

 • szkolenia wewnętrzne dla wizytatorów;
 • narady w powiatach dla dyrektorów szkół i przedszkoli – dzielenie się informacjami
  i dobrymi praktykami;
 • szkolenia i konferencje wojewódzkie skierowane do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, mające na celu wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa oświatowego oraz upowszechnianie informacji o nowych rozwiązaniach dotyczących kształcenia uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych;
 • konferencje dla przedstawicieli szkół specjalnych w kontekście ich roli jako placówek wspierających szkoły ogólnodostępne;
 • spotkania dla dyrektorów szkół i pedagogów, organów prowadzących i organizacji pozarządowych;
 • konferencje dla rodziców, w tym także rodziców uczniów ze SPE;
 • nawiązanie współpracy kuratoriów z wyższymi uczelniami;
 • powołanie rady edukacyjnej – zespołu ds. edukacji włączającej, podejmującej działania na rzecz podnoszenia efektywności kształcenia i wychowania;
 • utworzenie platformy umożliwiającej dyrektorom poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek wymianę informacji oraz dzielnie się wiedzą
  w obszarze metod pracy z uczniami ze SPE;
 • upowszechnianie na stronach kuratoriów zasobów ORE dotyczących edukacji włączającej.

Podczas spotkania stworzono przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz dyskusji nad indywidualnymi przypadkami, z jakimi w swojej pracy spotykają się wizytatorzy ds. SPE. Podjęto próby wypracowania ujednoliconych rozwiązań omówionych przypadków.

Kolejne spotkanie z wizytatorami ds. SPE planowane jest w drugim kwartale 2018 r.

 

Dyrektor ORE, prelegentki, przedstawicielki MEN i WSPE oraz uczestniczki spotkania
Naczelnik DWKI MEN i Wicedyrektor ORE
Praca warsztatowafot. ORE
Prelegentka i uczestniczki podczas wykładu interaktywnegofot. ORE
Przedstawiciel MEN przekazuje informacje na temat Programu - Za życiemfot. ORE
Uczestnicy spotkaniafot. ORE

 

Opracowanie: Monika Dobrowolska, WSPE

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018