Szkolenie „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja I – Polski Londyn”

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej rozpoczynają nabór na  szkolenie „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989” w ramach czteroletniego projektu. Pierwsza edycja w 2018 roku poświęcona będzie ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Kolejne edycje planowane na lata 2019–2021 przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do doradców metodycznych oraz aktywnych zawodowo nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI–VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

W ramach I edycji projektu zaplanowano:

  1. Trzy 14-godzinne seminaria dla maksymalnie 48 uczestników, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków i zajęcia warsztatowe. Zjazdy odbędą się w terminach: 12–13 stycznia, 9–10 lutego oraz 16–17 marca 2018 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, Archiwum Akt Nowych (AAN), Instytucie Pamięci Narodowej (IPN), Wojskowym Biurze Historycznym (WBH); łączna liczba godzin dydaktyki: 42.
  2. Trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników między kolejnymi zjazdami.
  3. 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Londynu dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe (23–27.04.2018).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (IPN, ORE) oraz współorganizatorzy (AAN i WBH) ponoszą koszty:  dydaktyki, materiałów szkoleniowych i publikacji niezbędnych do wykonania zadań projektowych oraz wizyty studyjnej, bazy szkoleniowej, wyżywienia i noclegów w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na zjazdy w ramach seminarium.

Kryteria udziału w projekcie (seminariach):

  • rejestracja w systemie szkoleń ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl (niezbędne jednorazowe założenie konta, akceptacja oświadczeń o danych osobowych);
  • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (szkoła, placówka doskonalenia nauczycieli) o wyrażeniu zgody na udział w projekcie;
  • oświadczenie o zatrudnieniu na co najmniej połowę etatu na stanowisku nauczyciela w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach;
  • oświadczenie, że w razie wycofania się z projektu i niepodjęcia zadań konkursowych w roku szkolnym 2017/2018 uczestnik zwróci koszt dydaktyki 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu poniesionych przez organizatorów kosztów szkolenia (seminariów) oraz materiałów szkoleniowych.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Kontakt do organizatorów:

Ze strony ORE: grazyna.kurowska@ore.edu.pl, jacek.piasecki@ore.edu.pl

Ze strony IPN: barbara.pamrow@ipn.gov.pl, renata.bieniek@ipn.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2018