Spotkanie dla samorządowców. Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe spotkanie Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. 27 października 2017 r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP, a 28 listopada 2017 r. podpisana przez Prezydenta RP. W ramach spotkania z samorządowcami przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Spotkanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Adresaci spotkania:

Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Uwaga:

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z każdego samorządu.

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które już uczestniczyły w naszych spotkaniach w terminach: 19–20 kwietnia, 15–16 maja, 21–22 czerwca, 25–26 września, 6–7 listopada oraz 20–21 listopada 2017 r.

Termin spotkania: 10–11 stycznia 2018 r.

Organizacja i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B.

Dojazd do hotelu: uczestnikom spotkania Organizator zapewnia dojazd autokarem spod Pałacu Kultury, zbiórka pod KINOTEKĄ (od strony al. Jerozolimskich) o godz. 10.20. Odjazd do hotelu o godz. 10.30 w dniu 10 stycznia 2018r.

Dojazd do hotelu: Metrem: z przystanku Metro Centrum do przystanku Metro Młociny, a następnie autobusem 114 (3 przystanki – trzeba wysiąść na przystanku Muzealna).

W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia parking przy hotelu.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach dwuosobowych.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Program spotkania

Rekrutacja na spotkanie

W razie pytań, proszę kontaktować się z: Piotrem Matuszakiem tel. 22 570-83-42, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

W załączeniu tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Załączniki:

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa