Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym dla polskich edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, które odbędzie się w dniach 11–20 marca 2018 r. w Jerozolimie (Izrael).

Uwaga!
Trwa rekrutacja na seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału upływa 16 lutego 2018r.

Adresatami seminarium są:

  • nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze;
  • trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka;
  • koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli z terenu województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Wymagania:

  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalająca na udział w warsztatach prowadzonych w języku angielskim; (grupie towarzyszy tłumacz)
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zostały określone w regulaminie rekrutacji.

Zgłoszenia:
Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ore.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Informacji o szkoleniu udziela:

Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237;

Arthur Janik, (22) 345 37 00 w. 207, arthur.janik@ore.edu.pl;

Izabela Czumak izabela.czumak@gmail.com

Koszty: 
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (1610 zł płatne do 12 lutego 2018 r.) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty wynagrodzenia ekspertów polskich i izraelskich, koszty warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Zapraszamy!

Seminarium jest realizowane w ramach programu ORE „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, któremu patronują Ministerstwa Edukacji w Polsce i Izraelu. Partnerami są Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego