Etap 2. Partnerstwo: Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży: transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej.

W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

W celu przesłania zgłoszenia prosimy:

  1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy właściwy dla grupy branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej.
  2. Wypełnić wszystkie pola zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym poprzez szczegółowe podanie wymaganych informacji.

Szczegółowe informacje na stronie BIP ORE.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2018