Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE
Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych przedstawia założenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione tu zostały działania mające na celu do uruchomienie potencjału uczniów i ich wszechstronny rozwój oraz wspomagające ich wybory edukacyjno-zawodowe. W załączniku przedstawiono konkretne dysfunkcje i problemy zdrowotne oraz determinowane przez nie przeciwwskazania i graniczenia związane z wyborem zawodu.

J.Rafał-Łuniewska-Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa