Spotkanie trenerów autorów kryteriów weryfikacji

Urszula Blicharz – ekspert projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego
Urszula Blicharz – ekspert projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego

2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla trenerów autorów kryteriów weryfikacji do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-informacyjny. Każdy z trenerów czuwać będzie nad pracami jednej z 13 grup branżowych:

 • ekonomiczno-administracyjno-biurowa,
 • fryzjersko-kosmetyczna,
 • poligraficzno-fotograficzna,
 • teleinformatyczna,
 • hutniczo-odlewnicza,
 • leśno-ogrodnicza,
 • hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna,
 • spożywcza,
 • ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,
 • rolno-hodowlana,
 • artystyczna,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej.

Menedżer projektu Anna Krajewska przedstawiła jego założenia i zakres prac trenerów z zespołami autorów kryteriów weryfikacji. Ekspert projektu Urszula Blicharz skupiła się na opisaniu proponowanej nowej struktury podstawy programowej oraz zadaniach związanych z opracowaniem kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia w zawodach.

Szkolenie z zakresu formułowania kryteriów weryfikacji przeprowadzili: wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Ewa Rudomino oraz Piotr Bordzoł z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Po krótkiej dyskusji oraz pytaniach zamykających część plenarną uczestnicy rozpoczęli pracę warsztatową. W jej trakcie opracowali przykładowy scenariusz zajęć z autorami kryteriów weryfikacji.

W styczniu 2018 roku trenerzy spotkają się na dwóch dwudniowych zjazdach z zespołami autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia dla 89 podstaw programowych kształcenia w zawodach. Ich zadaniem będzie poprowadzenie tych spotkań i nadzór nad zgodnością prac z zaplanowanymi ramami czasowymi oraz z harmonogramem opracowanym przez zespół projektowy.

Uczestnicy spotkania
Urszula Blicharz – ekspert projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa