Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych

Etyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Fizyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Geografia. PP z komentarzem. Szkola podstawowa Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Informatyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Kształcenie specjalne. PP z komentarzem Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Plastyka. PP z komentarzem. … Czytaj dalej Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych