Poszukujemy dwóch ekspertów merytorycznych ds. konsultacji językowych abstraktów lekcji w języku angielskim

W ramach projektu pozakonkursowego Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:

dwóch ekspertów merytorycznych ds. konsultacji językowych abstraktów lekcji w języku angielskim

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w BIP:

http://bip.ore.edu.pl/index.php?id=179&p=131

oraz w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076150#

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2017