Etap 3. Partnerstwo – Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grup branżowych: poligraficzno-fotograficznej i artystycznej (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branżach:

  • poligraficzno-fotograficznej, w skład której wchodzą zawody: technik fotografii i multimediów (wcześniej fototechnik); technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych); fotograf, drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich;
  • artystycznej, w skład której wchodzą zawody: stroiciel fortepianów i pianin; technik budowy fortepianów i pianin; asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej; technik realizacji dźwięku; technik realizacji nagrań i nagłośnień.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego