Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

Kiedy?

4–6 grudnia 2017 r.

Gdzie?

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku ul. Paderewskiego 77. Nocleg i wyżywienie zapewnia organizator.

Kogo?

Pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu a także wszystkich tych, którzy chcą do naszej sieci dołączyć.

Zakres:

  • FRIS – diagnoza działania i myślenia nauczycieli + raport z badań.
  • Konsultacje z pracownikami naukowymi Instytutu:
  • nadzw. PAN, dr hab. Grzegorzem Grabeckim PAN,
  • dr hab. Piotr Wojnar – laboratorium MBE,
  • dr Marta Aleszkiewicz – skaningowe mikroskopy próbkujące,
  • dr Tomasz Wojciechowski – elektronowy mikroskop skaningowy.
  • Warsztaty dr Beatą Brodowską – warsztaty dobrych eksperymentów: Jak zainteresować uczniów eksperymentowaniem?
  • Zmiany w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w tym dostosowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ze SPE.

Kontakt:

e-mail: renata.karsznia@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci. Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl i zapamiętać swój login i hasło. Następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres: elzbieta.matusiewicz@ore.edu.pl

Oryginały prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Elżbieta Matusewicz, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Załączniki:

DEKLARACJA UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa