Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języków obcych oraz języka polskiego jako drugiego”

Kiedy?

24–26 listopada 2017 r.

Gdzie?

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku ul. Paderewskiego 77. Nocleg i wyżywienie zapewnia organizator.

Kogo?

Pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu a także wszystkich tych, którzy chcą do naszej sieci dołączyć.

Zakres:

 • Dzieci cudzoziemskie oraz dzieci powracające z zagranicy w polskiej placówce edukacyjnej.
 • Profil nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka polskiego jako obcego:
  • co powinien wiedzieć polonista, a co nauczyciel języka obcego (anglista, germanista, rusycysta, romanista, iberysta);
  • budowanie zespołu edukacyjnego
 • Gry i zabawy na lekcjach języka obcego (polski i nie tylko)
 • Dydaktyka języka polskiego w praktyce:
  • programy nauczania,
  • materiały dydaktyczne,
  • metody i techniki nauczania,
  • certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego dla młodzieży
 • Diagnoza i ocena na zajęciach językowych:
  • diagnoza językowa dzieci cudzoziemskich,
  • diagnoza językowa dzieci powracających z zagranicy,
  • ocenianie postępów językowych dzieci cudzoziemskich,
  • ocenianie dzieci powracających z zagranicy na zajęciach z języka obcego.

Kontakt:

e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci. Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl i zapamiętać swój login i hasło. Następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adresy: elzbieta.matusiewicz@ore.edu.pl, oraz marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Oryginały prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Elżbieta Matusewicz, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Załączniki:

DEKLARACJA UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa