Zapraszamy do startu w Olimpiadzie Statystycznej

W roku szkolnym 2017/2018 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje drugą edycję Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program i regulamin Olimpiady są udostępnione na stronie organizatora.
 
Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji